top of page

2016 - 2020

Museum in Doboj

Doboj

Bosnia and Herzegovina

Status in mobilnost žensk v kontekstu interpretacije železnodobnih elit severne Bosne

2017 

National Museum of Serbia

Beograd

Serbia

2018 

DRAGAN JOVANOVIĆ

City Museum Vršac

Vršac

Serbia

Kulturna biografija velikih depojev mešane sestave pozne bronaste dobe z območja srbskega Podonavja in Vojvodine

2018 

JOVAN MITROVIĆ

National Museum in Belgrade

Belgrade

Serbia

Začetek in konec zgodnje bronaste dobe vzhodnega Srema

2019 

ANĐELKA PUTICA

The Town Museum of Sombor

Sombor

Serbia

Meči bronaste dobe Vojvodine: Tipologija, kontekst,

življenska doba in družbena vloga

2021

DUŠAN MEDIN

University of Donja Gorica

Podgorica

Montenegro

2023

ŽIGA JEVŠNIK

University of Primorska

Koper

Slovenia

bottom of page