top of page
largepreview.png

Martina Blečić Kavur

Roman Pottery and Glass Manufactures Production and trade in the Adriatic region and beyond, Archaeopress Roman Archaeology 94

Oxford 2022

largepreview.png

Martina Blečić Kavur

Roman Pottery and Glass Manufactures Production and trade in the Adriatic region and beyond, Archaeopress Roman Archaeology 94

Oxford 2022

COVER_STUDIA_HERCYNIA_XXVI_1_2022.jpg

Martina Blečić Kavur

Studia Hercynia 26/1

Studies in memory of Jan Bouzek

Praha 2022

291156450_5598622223484084_1484473616148258795_n_edited_edited.jpg

Boris Kavur, Martina Blečić Kavur

Katalog razstave

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Ptuj 2022

cover_issue_870_sl_SI.jpg

Martina Blečić Kavur

Arheološki vestnik 73

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Ljubljana 2022

Screenshot (672).png

Alenka Tomaž

Arheologija na avtocestah Slovenije 98

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Ljubljana 2022

Screenshot (670)_edited.jpg

Boris Kavur

Studia universitatis hereditati 10 (1)

Založba Univerze na Primorskem

Koper 2022

Screenshot (671)_edited.jpg

Boris Kavur, Iva Ciglar

Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj, 7

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Ptuj 2021

Screenshot (669).png

Martina Blečić Kavur

Antička Budva

Zbornik radova s međunarodnog, multidisciplinarnog naučnog simpozijuma, 2018

Budva 2021

1korica monumenta V_page-0001_edited.jpg

Martina Blečić Kavur

Monumenta V - Vera Bitrakova Grozdanova - Годишник на Истражувачкиот центар за културно наследство, „Цветан Грозданов“ при МАНУ

Skopje 2020

7894.png

Patterson, N., Isakov, M., Booth, T., Blečić Kavur, M., Črešnar, M., Novak, M., Pinhasi, R., Armit, I., Reich, D et al.

Nature 

Online, 23 December 2021 https://doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4

Volume 601 Issue 7894, 27 January 2022

Vabilo Od morja do morja - 2021-1.jpg

Martina Blečić Kavur, Boris Kavur (ur.)

Od morja do morja: življenje in smrt v pozni bronasti dobi med »Panonskim« in Jadranskim morjem

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije & Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Koper - Ptuj 2021

av_72.png

Martina Blečić Kavur

Arheološki vestnik 72

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Ljubljana 2021

Capture.JPG

Mitja Guštin, Martina Blečić Kavur

So close but yet so far: 
Bronze stamnoid situla from the edge of Eastern Alps

Des objets et des hommes - Etudes offertes à Michel Feugère

Monographies Instrumentum 71

Editions Mergoil

Dremil-Lafage 2021

ZAVRC_edited.jpg

Boris Kavur, Marija Lubšina Tušek, Martina Blečić Kavur

Dediščina Zavrča : kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Zbornik gradiva delavnic

Zavrč 2021

studia honoraria cover.jpg

Martina Blečić Kavur, Boris Kavur

Studia honoraria archaeologica. Zbornik radova u prigodi 65. rođendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader

FF press Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb 2020

03-Kavur_Kirigin - IARP-1.jpg

Boris Kavur, Martina Blečić Kavur, Branko Kirigin

Exploring the Neighbourhood. The Role of Ceramics in Understanding Place in the Hellenistic World (IARPotHP 3)

Phoibos Verlag

Wien 2020

Screenshot (675).png

Boris Kavur

Jantarová stezka v proměnách času. 1. vyd.

Moravské zemské muzeum

Brno 2020

Naslovnica FHS 2020.jpg

Martina Blečić Kavur

Življenje ob meji je nevarno in težko! Skupnosti mrtvih, družbe živih: poznobronastodobno grobišče v Zavrču

Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije

Založba Univerze na Primorskem

Koper 2020

Naslovnica FHS 2020.jpg

Boris Kavur

Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije

Založba Univerze na Primorskem

Koper 2020

Kavur - Moravicka.jpg

Martina Blečić Kavur, Boris Kavur, Ranko Starac

Reflection of actions:

The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia

Archeologické rozhledy LXXII

Institute of Archaeology CAS 

Praha 2020

KAVUR ZIA 2020-1.jpg

Boris Kavur, Martina Blečić Kavur

Late Bronze Age Mortuary Practices and Society in The Carpathian Basin
Zbornik Instituta za Arheologiju 11

Zagreb 2020

3 KAVUR-POWELL-JASAREVIC- Cvrtkovci-2019

Martina Blečić Kavur, Wayne Powell, Aleksandar Jašarević

The Cvrtkovci hoard in the context of the potential of the Late Bronze Age hoards from Bosnia

Godišnjak 48

Centar za balkanološka ispitivanja

Sarajevo 2019 - 2020

naslovna i uvod_page-0001.jpg

Martina Blečić Kavur

Complexity and Dynamics of the Cultural Processes of the Late Bronze Age on the Eastern Adriatic Coast: The example of more recent finds from Nin

Diadora 33-34

Arheološki muzej Zadar

Zadar 2019 - 2020

KAVURI - Tijelo - VASIC 2019_pages-to-jp

Martina Blečić Kavur, Boris Kavur

Privjesak kao tijelo – tijelo kao poruka:

Reprezentacija tijela u simboličkoj interakciji predmeta

Papers in honour of Rastko Vasić 80th Birthday

Arheološki institut

Beograd 2019

HISTRIA HA 49_smanjeno-1-4_page-0001.jpg

Martina Blečić Kavur

Pectoral pendants from Grobnik in the context of the Iron Age symbol aesthetics

Histria archaeologica 49

Arheološki muzej Istre

Pula 2018 - 2019

Screenshot (673).png

Zrinka Mileusnić, Alenka Jovanović

Arheologija na avtocestah Slovenije 78

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Ljubljana 2018

53036232_2393510260899778_39570431560961

Boris Kavur

Zbirka: Arheologija na avtocestah Slovenije 54

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Ljubljana 2018

EAP 2018-03 Korica.jpg

Martina Blečić Kavur

Ritualizing Helmets – Symbolic Protocol of the Iron Age in Dolenjska

800-bf73327aa64a0103eb5bb6ec59021438.jpg

Martina Blečić Kavur, Boris Kavur, Marija Lubšina Tušek

Sinhronost – značajna slučajnost pozne bronaste dobe

 

Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana 2018

unnamed.jpg

Marija Lubšina Tušek, Boris Kavur, Martina Blečić Kavur

The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube

Institut za arheologiju

Zagreb 2014

bottom of page